Przygotowując sklep internetowy dla mojego klienta, otrzymałem plik excela z produktami. Produktów jest kilka kategorii i w każdej z tych kategorii jest po kilka tysięcy produktów. Jedna z kategorii występuje z wariantami produktowymi. Do importu wszystkich produktów wykorzystuję plugin WP ALL Import z rozszerzeniem WooCommerce Add-On. Jak dokładnie importować takie produkty, nie będę się rozpisywał, gdyż wszystko bardzo dobrze jest wyjaśnione na tej stronie. No ale pierw trzeba przygotować odpowiednio plik z wariantami. Poniżej screen z produktami bez wariantów oraz screen z wariantami.

 

Kiedy mamy kilka może kilkanaście produktów, to można zrobić to ręcznie i zajmie kilka minut. W moim przypadku kiedy produktów miałem ok 3700szt. ciężko byłoby robić to ręcznie. Tutaj z pomocą przyszedł mi exscel i makra. Wspomnę że nie jestem programistą i nigdy wcześniej nie miałem styczności z Visual Basic’iem, ale postanowiłem co nie co napisać, aby ułatwić sobie pracę.

Sub New_lines()
  Dim MyRange As String
  Dim MyRange2 As String
  Dim CopyRange As String
  Dim PastRange As String
  Dim NewSKU As String
  Dim NewSKUrange As String
  Dim ColourRange As String
  
  For i = 1 To 10 'tutaj wstawiamy taką liczbę jaka ma być liczba iteracji
    a = ActiveCell.Row
    Let MyRange2 = "A" & a + 1 & ":" & "A" & a + 2
    Range(MyRange2).EntireRow.Insert
    Let CopyRange = "A" & a
    Let PastRange = "C" & a + 1 & ":" & "C" & a + 2

    ' Kopiuje SKU rodzica i wstawia do dziecka
    Worksheets("Arkusz1").Range(CopyRange).Copy
    Worksheets("Arkusz1").Range(PastRange).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    
    ' Nowe SKU dla dziecka w kolorze RED i BLUE
    Let NewSKUrange = "A" & a + 1
    Range(NewSKUrange) = Range(CopyRange) & "R"
    Let NewSKUrange = "A" & a + 2
    Range(NewSKUrange) = Range(CopyRange) & "B"
    
    ' Title dziecka
    Let CopyRange = "B" & a
    Let PastRange = "B" & a + 1 & ":" & "B" & a + 2
    Worksheets("Arkusz1").Range(CopyRange).Copy
    Worksheets("Arkusz1").Range(PastRange).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    
    ' Cena PLN
    Let CopyRange = "G" & a
    Let PastRange = "G" & a + 1 & ":" & "G" & a + 2
    Worksheets("Arkusz1").Range(CopyRange).Copy
    Worksheets("Arkusz1").Range(PastRange).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    
    ' Cena GBP
    Let CopyRange = "H" & a
    Let PastRange = "H" & a + 1 & ":" & "H" & a + 2
    Worksheets("Arkusz1").Range(CopyRange).Copy
    Worksheets("Arkusz1").Range(PastRange).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    
    ' Cena EUR
    Let CopyRange = "I" & a
    Let PastRange = "I" & a + 1 & ":" & "I" & a + 2
    Worksheets("Arkusz1").Range(CopyRange).Copy
    Worksheets("Arkusz1").Range(PastRange).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    
    ' Wstawianie koloru
    Let ColourRange = "M" & a + 1
    Range(ColourRange) = "Red"
    Let ColourRange = "M" & a + 2
    Range(ColourRange) = "Blue"
    
    ' Przejście do kolejnych wierszy z przeskokiem o 3
    b = a + 3
    Let MyRange = "A" & b
    Application.Goto Arkusz1.Range(MyRange), True
  Next
  
End Sub

Jak widać na załączonych screenach, powyższy kod dodaje dwoje dzieci do produktu rodzica. Na początku program tworzy pod rodzicem dwa wolne wiersze. Kolejno do wierszy kopiuje SKU rodzica, tworzy SKU dziecka w danym kolorze, dodaje kolor i kopiuje niezbędne dane które są wykorzystane przy imporcie.

Poniżej screen z ustawienia plugin’a All Import na produkt z wariantami.